Generalforsamling 20. marts 2016

1. Valg af dirigent
Lotte blev enstemmigt valgt.
2. Valg af referent
Susanne blev enstemmigt valgt.
3. Formandens / bestyrelsens beretning
Tre af bestyrelsens medlemmer har valgt at stoppe samt vores revisor.
Der arbejdes på at finde en ny hjemmeside, hvor vi kan få hjælp til at lave siden.
4. Fremlæggelse / godkendelse af regnskab
Regnskabet godkendt.
5. Valg af bestyrelse, revisor, suppleanter m.v.
Formand Lotte Christensen, er ikke på valg
Næstformand Britta Isaksen, er på valg, modtager genvalg
Britta blev genvalgt.
Kasserer Irene Agerskov, er på valg, modtager ikke genvalg
Valgt er Maria Udsen.
Sekretær Merete Greve, er på valg, modtager ikke genvalg
Valgt er Susanne Lehmann.
Menigt medlem Susanne Lehmann, er på valg, modtager genvalg
Da Susanne blev valgt til sekretær, blev Trine Bay Jensen valgt.
Suppleant Tina Lyngberg er på valg, modtager genvalg
Valgt til revisor.
Suppleant Charlotte Rudnik, er på valg, modtager ikke genvalg
Valgt er Anita Prüsse Sørensen.
Revisor Carsten Greve, er på valg, modtager ikke genvalg
Tillykke til alle valgte, som fik en klapsalve hver.
6. Vedtagelse af ændrede vedtægter for foreningen
Facebooksiden er lavet om, så folk kan søge selv. Dog kan der stadig søges anonymt via hjemmesiden.
Auktionssiden er lavet om til Loppesiden.
Punktet med akut porto slettes.
7. Indkomne forslag og spørgsmål
Ingen indkomne forslag.
8. Eventuelt
Der var fremmødt 7 medlemmer til generalforsamlingen.

Foreningen indkalder hermed til generalforsamling.

Indkaldelse til generalforsamling den 20.03.2016 kl. 10 på adressen:
Ågårdvej 23 V. Nebel 6040 Egtved.

Husk at tilmelde dig inden den 04.03.2016 til Lotte eller Britta på mail,- se nederst på siden.

Dagsorden er som følger:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formanden/bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse/godkendelse af regnskab

5. Valg af bestyrelse, revisor, suppleanter m.v.
Bestyrelsen består pt. Af følgende: Formand, Lotte Christensen, er ikke på valg.
Næstformand, Britta Isaksen, er på valg,- modtager genvalg.
Kasser: Irene Agerskov, er på valg,- modtager ikke genvalg.
Sekretær: Merete Greve, er på valg, modtager ikke genvalg.
Menigt medlem: Susanne Lehmann, er på valg,- modtager genvalg.
Suppleant Tina Lyngberg, er på valg,- modtager genvalg.
Suppleant Charlotte Rudnik, er på valg,- modtager ikke genvalg.
Revisor: Carsten Greve, er på valg,- modtager ikke genvalg.

6. Vedtagelse af ændret vedtægter for foreningen.

7. Indkomne forslag og spørgsmål, – skal være formanden/næstformanden i hænde senest den 04.03.2016.

8. Evt. (der kan intet vedtages under dette punkt).

Tilmelding, forslag og spørgsmål til Lotte (formand) på: lotte@de-glade-givere.dk eller Britta (næstformand) på: Britta@de-glade-givere.dk

Status

Pt arbejder vi på, at finde og lave en ny hjemmeside og det tager lidt tid.
Derfor der ikke sker noget herinde på siden, da vi ikke kan selv :-(