Julekurv

Julekurv.

Vi vil i en senere mail, bede om en kopi af sygesikringsbevis på alle i husstanden under 18 år.
De sidste 4 cifre skal være tildækket/sløret.
Denne mail bedes besvares senest 3 hverdage efterfølgende, da vi ellers sletter søgningen.


Vores kurve er ikke en julehyggekurv men indeholder en stor del af de mest basale ting til aftensmaden samt lidt godter til senere på aftenen.

Værdien af sådan en kurv er mellem 4-500,-


Man kan ikke komme i betragtning 2 år i træk.