Generalforsamling 2016

Generalforsamling 20. marts 2016 i V. Nebel


1. Valg af dirigent:

Lotte blev enstemmigt valgt.

 

2. Valg af referent:

Susanne blev enstemmigt valgt.

 

3. Formandens / bestyrelsens beretning:

Tre af bestyrelsens medlemmer har valgt at stoppe samt vores revisor.

Der arbejdes på at finde en ny hjemmeside, hvor vi kan få hjælp til at lave siden.

 

4. Fremlæggelse / godkendelse af regnskab:

Regnskabet godkendt.

 5. Valg af bestyrelse, revisor, suppleanter m.v.:

Formand Lotte Christensen, er ikke på valg

Næstformand Britta Isaksen, er på valg, modtager genvalg

Britta blev genvalgt.

Kasserer Irene Agerskov, er på valg, modtager ikke genvalg

Valgt er Maria Udsen.

Sekretær Merete Greve, er på valg, modtager ikke genvalg

Valgt er Susanne Lehmann.

Menigt medlem Susanne Lehmann, er på valg, modtager genvalg

Da Susanne blev valgt til sekretær, blev Trine Bay Jensen valgt.

Suppleant Tina Lyngberg er på valg, modtager genvalg

Valgt til revisor.

Suppleant Charlotte Rudnik, er på valg, modtager ikke genvalg

Valgt er Anita Prüsse Sørensen.

Revisor Carsten Greve, er på valg, modtager ikke genvalg

Tillykke til alle valgte, som fik en klapsalve hver.

 

6. Vedtagelse af ændrede vedtægter for foreningen:

Facebooksiden er lavet om, så folk kan søge selv. Dog kan der stadig søges anonymt via hjemmesiden.

Auktionssiden er lavet om til Loppesiden.

Punktet med akut porto slettes.

 

7. Indkomne forslag og spørgsmål:

Ingen indkomne forslag.

 

8. Eventuelt:

Der var fremmødt 7 medlemmer til generalforsamlingen