Generalforsamling 2017

Generalforsamling d. 18 marts 2017 i Slagelse.


1. Valg af dirigent: Lotte Christensen


2. Valg af referent: Susanne Lehmann


3. Formandens / bestyrelsens beretning:

Vi har haft nogle rigtig gode givere, både små, store, private og butikker, i løbet af året.

I løbet af 2016 har vi haft følgende søgninger:

161 tøj/sko

57 fødselsdagsgaver

4×2 fribilletter (aktiviteter)

42 kalendergaver, 7 adventsgaver, 48 julegaver samt 91 julekurve.

Der har været 41 søgninger, hvor der har manglet respons retur fra ansøger, som bl.a. har betydet at Lotte og Britta må pakke søgningen ud igen.


4. Fremlæggelse / godkendelse af regnskab:

Vi har haft et overskud på 6.200 kr. Da kassereren ikke havde fået sendt regnskabet til revisoren, kunne vi ikke godkende regnskabet.

Dette skal gøres på en ekstraordinær generalforsamling.


5. Valg af bestyrelse, revisor, suppleanter m.v.

Formand Lotte Christensen på valg, modtager genvalg

Lotte blev genvalgt.

Næstformand Britta Isaksen ikke på valg

Kasserer ikke på valg – da Maria Udsen ikke var tilstede og flere gav udtryk for at de ikke ønskede hende på posten p.g.a. at hun ikke har passet sit job godt nok, gav dette anledning til en større debat.

En enkelt gav udtryk for at hun skulle afsættes nu og en ny vælges.

Generalforsamlingen endte med at give Lotte Christensen og Tina Lyngberg mandat til at snakke med Maria Udsen, for at høre hvad hun har at sige.

Sekretær Susanne Lehmann på valg, modtager genvalg

Susanne blev genvalgt.

Menigt medlem på valg – Trine Bay har ikke deltaget i nogen af vores bestyrelsesmøder, så generalforsamlingen ønskede en anden på posten.

Anita Sørensen blev valgt.

Revisor Tina Lyngberg

Revisor suppleant Jan Sand

Suppleant til bestyrelsen  Pia Christiansen blev valgt


6. Indkomne forslag og spørgsmål:

Intet


7. Eventuelt:

Intet


Ekstra ordinær generalforsamling 18. juni 2017


Godkendelse af regnskab 2016:

Godkendt


Valg af kasserer:

Tina Lyngberg valgt


Valg af revisor:

Jan Sand valgt


Referent Susanne Lehmann