Generalforsamling 2018

Generalforsamling den 17. marts 2018 i Kolding.


1. Valg af dirigent: Lotte


2. Valg af referent: Susanne


3. Formandens / bestyrelsens beretning:

Igennem det sidste år har vi haft søgninger på:

188 tøj/sko

43 fødselsdagsgaver

74 fribilletter

73 kalendergaver, 24 julegaver og 88 julekurve 

100 manglende respons på søgninger.

Vi har mange manglende respons, hvad kan der gøres.

Fremover bliver der bliver gjort opmærksom på det ved det autosvar, som der bliver sendt ud fra Lottes og Brittas mail.


4. Fremlæggelse / godkendelse af regnskab:

Revisoren kunne ikke godkende regnskabet, der er en del mangler i regnskabet.

Revisoren snakker efterfølgende med kasserer, for at få styr på det.


5. Valg af bestyrelse, revisor, suppleanter m.v.:

Formand ikke på valg - Lotte

Næstformand på valg - nyvalg Jan

Kasserer på valg - nyvalg Britta

Sekretær ikke på valg - Susanne

Bestyrelsesmedlem ikke på valg - nyvalg Pia

suppleant - nyvalg Anita


6. Vedtagelse af ændrede vedtægter for foreningen: Ingen


7. Indkomne forslag og spørgsmål: Ingen


8. Eventuelt:Ekstra ordinær generalforsamling 11. maj 2018


Godkendelse af regnskab 2017

Godkendt


Referent Susanne Lehmann