Generalforsamling 2019

Generalforsamling den 16. marts 2019 i Kolding.


1. Valg af Dirigent: Lotte


2. Valg af Referent: Susanne


3. Formandens beretning: Følgende søgninger har foreningen haft i 2018:

Tøj 105

Fødselsdagsgaver 29

Aktivitets fribilletter 38 familier

Kalendergaver 60

Julegaver 39

Julekurve 40

Søgninger som der ikke har været respons på efterfølgende og udpakket 76.


4. Regnskabet fremlagt og godkendt.


5. Valg af bestyrelse, revisor, suppleanter m.v.:

Formand på valg: Susanne nyvalgt

Næstformand ikke på valg: Jan

Kasserer ikke på valg: Britta

Sekretær på valg: Anita nyvalgt

Bestyrelsesmedlemmer: Pia samt Christina nyvalgt.

Suppleant: Emma


6. Ingen indkomne forslag.