Generalforsamling 2020

Generalforsamling den 24. maj 2020 i Kolding.


1. Valg af Dirigent: Susanne


2. Valg af Referent: Anita


3. Formandens beretning: Følgende søgninger har foreningen haft i 2019:

Tøjsøgninger 178
Fødselsdagsgaver 23
Akutsøgninger 4
Kalendergaver 22
Julegaver 31
Julekurve 37
Udpakkede søgninger 67 / Pga. Manglende respons fra søger eller ikke indbetalt porto


4. Regnskabet 1-1-2019 til 31-12-2019 fremlagt og godkendt.


5. Valg af bestyrelse, revisor, suppleanter m.v.:

Formand Susanne Lehmann - Ikke på valg
Næstformand Jan Sand - På valg --- Genvalgt
Kasserer Britta Isaksen - På valg ---- Genvalgt
Sekretær Anita Prüsse Sørensen - Ikke på valg
Bestyrelsesmedlem Emma Maria Søgaard Jensen - Ikke på valg
Suppleanter - Ingen
Revisor - Jens Møller Goul


6. Indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår at foreningen nedlægges ved årets udgang da der desværre ikke er den store søgning på vores effekter mere.

Bestyrelsen er blevet enige om at lukke ned efter julekurve (udgangen af 2020)

Ekstra ordinær generalforsamling Mandag d. 29. Juni kl. 19.00
Ekstra ordinær generalforsamling Mandag d. 6. Juli kl. 19.00