Stiftende generalforsamling 2015

Stiftende Generalforsamling 11-04-2015 Harre Gamle Skole.


Orienteringsmøde og stiftende generalforsamling vedr. dannelse af foreningen De glade givere.

Deltagere: Susanne Lehmann fra Egtved, Irene Agerskov fra Vium, Dorte og Bill Pedersen fra Grønbjerg, Lotte Christensen (admin.) fra Fuglebjerg på Sjælland, Anita Sørensen fra Thisted, Charlotte Rudnik fra Vejle, Britta Isaksen (admin) fra Jebjerg, Jan Sand fra Jebjerg, Merete Greve fra Odense.


Gruppen de glade givere ønskes lavet om til en forening. Foreningen de glade givere.

Dette vil give os flere muligheder både nu og fremadrettet, – og der kan dermed søges om legater, offentlig støtte m.m.

Det virker mere troværdigt, at vi er en forening, udover ”blot” en Facebookgruppe.


Der tales om PR. Vi har et stykke arbejde foran os. Vi skal ud og finde søgerne. Også dem udenfor Facebook.


Formålet med foreningen er nedskrevet i de udleverede vedtægter af Irene. Vedtægterne er gennem¬læst og godkendt af alle på forhånd på nær af Susanne Lehmann og Anita Sørensen.

Der kan efter dannelse af en forening f.eks. ansøges om rabatkort til benzin m.m.


Lotte har en aftale med et skofirma og en legetøjsbutik om at hente kasser til brug for forsendelse og pakning.

Britta har en aftale med Rema1000 om afhentning af banankasser til at pakke i.


Bestyrelsesmøder kan holdes via Skype. Ved Generalforsamling skal vi samles og se hinanden i øjnene.

Der tales generelt om vedtægterne.


Der tales blandt andet om, hvordan ansøger admin. om f.eks. et gavekort til en konfirmation. Der skal sendes en mail til kasseren. Sekretæren kan f.eks. sende en mail til kasseren om at der mangles en blækpatron, – og kasseren kan dermed udbetale. Der skal afleveres en kvittering til kasseren. God ide at købe på kort i tilfælde af, at en kvittering skulle bortkomme. Kasseren skal fremlægge regnskabet til hvert bestyrelsesmøde og det godkendes til generalforsamlingen.


Der tales om, at regnskabet IKKE er hemmeligt, og hvis Britta f.eks. er nysgerrig, kan hun sagtens få oplyst hvor meget der står på kontoen. Dog skal kasseren kun fremlægge regnskabet til bestyrelsesmøde og det godkendes til generalforsamling.


Vedtægterne er godkendt.

Der underskrives 2 eksemplarer. Det ene udleveres til formanden og det andet til sekretæren.


Bestyrelsen skal bestå af min. 5 mand max. 9.

Vi konstituerer os således:

1) Formand, Lotte vælges for en 2 årig periode

2)Næstformand, Britta, – også hjemmesideansvarlig (sammen med Steen).

3)Kasser, Irene Agerskov for en etårig periode

4)Sekretær, Merete Greve

5)Bestyrelsesmedlem Susanne Lehmann for en etårig periode

2 suppleanter:

1. suppleant: Charlotte Rudnik, – søger donationer.

2. suppleant: Dorte Pedersen

Revisor, Bill Pedersen


Vi taler om, at der skal oprettes en hovedmail som sekretæren skal stå for. Derudover skal der oprettes en mailadresse til hvert bestyrelsesmedlem som har behovet og til evt. underudvalg (F.eks. til Charlotte Rudnik som søger om donationer). Britta vil få fat i Steen til at oprette dette.